Huhtamäen yritysvastuuraportti koostui kolmesta eri osasta ja siitä tehtiin kaksi kieliversiota. Tekstituotannosta vastasi viestintätoimisto Hill+Knowlton strategies ja Mogold suunnitteli raporttien ulkoasun, taittoi sekä vastasi teknisestä toteutuksesta.
Back to Top