Alma Median yritysvastuuraportti toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Alma Media tuottaa tekstit ja Mogold vastaa taitosta sekä raportin teknisestä toteutuksesta. Yhteistyö on alkanut vuonna 2019 ja jatkuu edelleen.
Back to Top