Tikkurilan vuosikatsaus 2018 koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös 2018 ja Tikkurila GRI 2018 -yritysvastuuraportti. Mogold on suunnitellut ja taittanut Tikkurilan vuosikatsaukset vuodesta 2015 alkaen.
Back to Top