Tikkurilan vuosikatsaus koostuu kahdesta erillisestä pdf-raportista, jotka ovat Tilinpäätös ja GRI -yritysvastuuraportti. Mogold on suunnitellut ja taittanut Tikkurilan 2015-2020 vuosikatsaukset.
Back to Top