Suunnittelemme ja taitamme EU:n saavutettavuusdirektiivin täyttävät PDF-julkaisut ja dokumentit. Saavutettavuus määritellään WCAG 2.1 standardin (Web Content Accessibility Guidelines) avulla. Suunnittelutyössämme huomioimme, että teksti on luettavaa heikkonäköisille, visuaalinen ilme on selkeä, kuviin on lisätty alt-tekstit ja tiedostoon on määritelty lukujärjestys sekä kirjanmerkit näytönlukuohjelmille.
Back to Top